Digitalisering inom dataspelsbranschen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Digitalisering innebär att information som traditionellt lagrats i fysiska dokument med bild och text förs över med digital teknik till att lagras och bearbetas i datorer. Begreppet har också börjat användas inom informatik, politik och samhällsvetenskap där det handlar om en större verksamhetsomvandling. Detta har också skett och pågår fortfarande inom dataspelsbranschen, som ju traditionellt sett är digital men där allt fler områden nu sköts via datorer och informationssystem.

Nordlo hjälper företag med digitalisering och levererar IT-tjänster som förbättrar kundernas verksamheter. Många företag kan behöva stöd där IT-miljön stärks med skalbara lösningar som är effektiva för både medarbetarna och verksamheten i stort. Manuella processer digitaliseras samtidigt som medarbetarna får hjälp med den digitala arbetsmiljön i form av mötesrum, print och klienter.

Framgångsrika dataspelsföretag

Flera spel utvecklade av svenska spelstudior har nått internationell framgång, som Minecraft av svenska Mojang AB. Spelet kom år 2009 och sedan dess har dess popularitet ökat lavinartat. Nu går det att använda spelet på en lång rad olika plattformar, som Nintendo, Windows, Xbox och Playstation.

Andra kända svenska spel som blivit succéer globalt sett är Candy Crush och Battlefield. Företaget DICE står bakom Battlefield och har över 500 anställda. Patrick Bach som är kreativt ansvarig för DICE menar att det är vår företagskultur som ligger bakom framgångarna. De anställda på spelföretagen prioriterar glädjen i att göra spel framför att satsa på sin karriär.

Linus Larsson som är journalist och har skrivit en bok om spelet Minecraft tror att det är hobbydatorernas popularitet som är orsaken till den positiva utvecklingen. Många som använt hobbydatorer hemma har fått ett stort intresse för spel, grafik och programmering. Det säljs inte många spel här jämfört med Ryssland, USA och Tyskland. Men Sverige har ändå lyckats skapa spel som nått stora framgångar. Per Strömbäck som är talesman för svenska dataspelsbranschen tror att det är den lilla svenska marknaden som är orsaken till att svenska spel nått internationell framgång. Han menar att vi fick vända oss utåt då det saknas publik i Norden och Sverige.

Digitalisering i dataspelsbranschen

Företag inom dataspelsbranschen är mycket framgångsrika vad gäller att fånga och skapa värde via digitala erbjudanden till konsumenterna. Från att tidigare ha använt sig av CD-skivor och disketter till att nu låta konsumenterna köpa spelen digitalt har betydelsen av dataspelsföretagens fysiska produkter försvunnit nästan helt. Denna transformation är typisk för hela samhället, där vi har gått över från att producera fysiska produkter, vilket kräver stora materiella och finansiella investeringar, till en ny sorts ekonomi där digital kunskap och digitala tjänster utgör drivkrafterna.

Digitaliseringen i dataspelsbranschen har i princip blivit en förutsättning för dess fortsatta existens. De digitala spelföretagen har en affärsmodell som skiljer sig åt från företag med konventionella modeller. De har digitala produkter som används i digitala miljöer och har en gränslöshet i att deras produkter kan användas utan geografiska begränsningar. Spelföretagen har också oftast ett intensivt utbyte av kunskap och information med sina kunder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Rekommenderade artiklar