Ett spel ska vara roligt för att barn och vuxna ska gilla det. Dock betyder inte det att spelet bara ska vara roligt utan det kan också bjuda på en del kunskap.

Spel som lär barn saker

Kunskapsspel för barn kan handla om olika saker. Ett barn som håller på med hästar kan lära sig mycket av ett kunskapsspel som handlar om just hästar. Samma sak gäller med spel om hockey eller andra hobbys. Det är dock viktigt att spelen lär ut saker på ett bra och korrekt sätt. Om faktan är fel kan barnet få svårt att hålla isär fakta och saga. Faktan måste också presenteras på ett sätt som gör att barnet kan ta åt sig den, kanske även omedvetet. Spelet kan gärna vara lite klurigt men det ska inte vara extremt svårt. Det bör också passa barnets åldersnivå eller mognadsgrad.

Dataspel i skolan

Det finns en hel del spel som lär ut matematik, geografi, språk och andra vanliga skolämnen. De allra flesta skolor har datorer som barnen får låna, och även om man inte tycker att datorspel passar i skolan kan det vara ett bra sätt att få barnen att lära sig mer på. Ett barn som inte gillar matematik kan tycka att det är mycket lättare att lära sig genom ett spel. Det bör dock finnas gränser för hur mycket barnet får spela i skolan. Det är läraren som ska ta det övergripande ansvaret för att barnet lär sig sakerna enligt läroplanen, inte ett dataspel.

Kunskapsspel för vuxna

Det finns även kunskapsspel för vuxna även om de inte är lika vanliga. Då kan det handla om att lära sig skriva snabbt på ett tangentbord, om språkinlärning eller om olika matematiska gåtor. Det är dock inget som säger att inte en vuxen kan ha nytta av de spel som riktar sig till barn. Det har helt och hållet att göra med var man befinner sig i sin inlärningskurva. En vuxen som ska börja lära sig svenska måste till exempel börja från början. Man kan inte börja med de allra svåraste termerna.

Är kunskapsspel dyrare?

Nej, ofta är kunskapsspel faktiskt inte dyrare än andra dataspel och de kan spelas många gånger. Man får dock vara medveten om att barnen kanske kommer att lära sig problemen i spelet efter ett tag och då kan det vara dags att öka svårighetsgraden.

Rekommenderade artiklar